Екип

Екипът ни се състои от висококвалифицирани професионалисти,за които желанията на партньорите и клиентите ни са преди всичко.

Членовете на екипа на Полихим Груп ООД, имат отлична професионална комуникация по между си.

Целите на екипа на фирмата се задават и изпълняват в реалистични времеви рамки.

Всеки човек в нашия екип се съсредоточава върху крайната цел на проектите, като същевременно работи по основните детайли.

Членовете на екипа ни работят сериозно за рационални и бързи решения на проблемите.

Членовете на нашия екип са отзивчиви, изслушват внимателно всеки клиент и потребител на нашите продукти и услуги и реагират незабавно за разрешаването на всеки въпрос.